Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)
Vergadernummer 990861
Aanvang-sluiting 19-03-2013 21:30 - 19-03-2013 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit
De adviescommissie uit haar zorg over de plankosten welke gemaakt worden en vraagt naar de garanties dat deze kosten uiteindelijk door alle Drechtstedengemeenten gedragen worden. De portefeuillehouder garandeert een verrekening met alle Drechtstedengemeenten. Of dit conform de systematiek zoals in maart 2012 besloten zal gebeuren of conform de reguliere verdeling naar inwoneraantal is op dit moment nog onderdeel van de onderhandelingen. Wethouder Sleeking herhaalt de toezegging dat voor het zomerreces het gehele feitenrelaas met financiële afrekening in een voorstel naar de Drechtraad en de Dordtse Raad komt.

min
Algemeen besluit
De adviescommissie uit haar zorg over de plankosten welke gemaakt worden en vraagt naar de garanties dat deze kosten uiteindelijk door alle Drechtstedengemeenten gedragen worden. De portefeuillehouder garandeert een verrekening met alle Drechtstedengemeenten. Of dit conform de systematiek zoals in maart 2012 besloten zal gebeuren of conform de reguliere verdeling naar inwoneraantal is op dit moment nog onderdeel van de onderhandelingen. Wethouder Sleeking herhaalt de toezegging dat voor het zomerreces het gehele feitenrelaas met financiële afrekening in een voorstel naar de Drechtraad en de Dordtse Raad komt.

min
Algemeen besluit
De adviescommissie uit haar zorg over de plankosten welke gemaakt worden en vraagt naar de garanties dat deze kosten uiteindelijk door alle Drechtstedengemeenten gedragen worden. De portefeuillehouder garandeert een verrekening met alle Drechtstedengemeenten. Of dit conform de systematiek zoals in maart 2012 besloten zal gebeuren of conform de reguliere verdeling naar inwoneraantal is op dit moment nog onderdeel van de onderhandelingen. Wethouder Sleeking herhaalt de toezegging dat voor het zomerreces het gehele feitenrelaas met financiële afrekening in een voorstel naar de Drechtraad en de Dordtse Raad komt.

min
Algemeen besluit
De adviescommissie uit haar zorg over de plankosten welke gemaakt worden en vraagt naar de garanties dat deze kosten uiteindelijk door alle Drechtstedengemeenten gedragen worden. De portefeuillehouder garandeert een verrekening met alle Drechtstedengemeenten. Of dit conform de systematiek zoals in maart 2012 besloten zal gebeuren of conform de reguliere verdeling naar inwoneraantal is op dit moment nog onderdeel van de onderhandelingen. Wethouder Sleeking herhaalt de toezegging dat voor het zomerreces het gehele feitenrelaas met financiële afrekening in een voorstel naar de Drechtraad en de Dordtse Raad komt.

min
Algemeen besluit
De adviescommissie uit haar zorg over de plankosten welke gemaakt worden en vraagt naar de garanties dat deze kosten uiteindelijk door alle Drechtstedengemeenten gedragen worden. De portefeuillehouder garandeert een verrekening met alle Drechtstedengemeenten. Of dit conform de systematiek zoals in maart 2012 besloten zal gebeuren of conform de reguliere verdeling naar inwoneraantal is op dit moment nog onderdeel van de onderhandelingen. Wethouder Sleeking herhaalt de toezegging dat voor het zomerreces het gehele feitenrelaas met financiële afrekening in een voorstel naar de Drechtraad en de Dordtse Raad komt.

Kamervoorzitter: K.M. Rusinovic
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: M. van Hall