Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Wonen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Wonen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Wonen)
Vergadernummer 990851
Aanvang-sluiting 12-03-2013 21:30 - 12-03-2013 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2013.

min
Toezegging(en)
Toezegger: PH Sleeking
Datum gepland: 13-03-2013
Datum gereed: 20-03-2013
Wethouder Sleeking zegt toe om de gemeenteraad voor 26 maart 2013 een aanvullende memo te sturen. Centraal hierin staat de vraag wat de nadelen zijn om panden met een 'gemengde bestemming' ook onder het regime van de huisvestingsverordening en de quoteringsregeling te laten vallen. De spanning die er lijkt te bestaan tussen bestemmingsplan en de verordening wil de adviescommissie opgelost dan wel toegelicht zien.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: H.M. Hoogstad