Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952587
Aanvang-sluiting 10-12-2013 20:15 - 10-12-2013 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 10 december 2013 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De Raad stelt de notulen van de Collegecarrousel, Hamerraad en Adviescommissie van 19 november 2013 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

5

6

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter Voor Dordt legt een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 4 december 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 5 december 2013 10.00 uur tot dinsdag 10 december 2013 15.30 uur.