Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952561
Aanvang-sluiting 29-10-2013 20:15 - 29-10-2013 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 29 oktober 2013 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van de bijgestelde grex Stadswerven en bijbehorende tabellen.

4

min
Besluit

De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

Stukken ter kennisname

5

6

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 24 oktober 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 25 oktober 2013 10.00 uur tot dinsdag 29 oktober 2013 15.30 uur.