Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952363
Aanvang-sluiting 18-06-2013 20:15 - 18-06-2013 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 18 juni 2013 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen behorend bij het raadsvoorstel koop- en realisatieovereenkomst parkeergarage Kromhout (dossier 1082248).

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel met twee stemmen tegen van fractie D66.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 13 juni 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 14 juni 2013 10.00 uur tot dinsdag 18 juni 2013 15.30 uur.