Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952360
Aanvang-sluiting 12-06-2013 20:15 - 12-06-2013 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op woensdag 12 juni 2013 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Themabijeenkomst 'De Dordtse Wijken' van 15 mei 2013, en de notulen van de Collegecarrousel, Hamerraad en Adviescommissie van 21 mei 2013 ongewijzigd vast. Mevr. J.E.T.M. van Dongen geeft aan wel aanwezig te zijn geweest bij de Adviescommissies over de Weeskinderendijk en Dordtse Kil.

Hamerstukken

4

5

6

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA en D66 leggen een stemverklaring af.

8

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Beter Voor Dordt legt een stemverklaring af.

13

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 6 juni 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 7 juni 2013 10.00 uur tot woensdag 12 juni 2013 15.30 uur.