Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952356
Aanvang-sluiting 28-05-2013 14:00 - 28-05-2013 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 28 mei 2013 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de middagraad van 23 april 2013 en de adviescommissie Veiligheid van 3 april 2013 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad besluit de heer W.T.M. Uilhoorn te benoemen tot commissielid.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie van D66 legt een stemverklaring af.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie van D66 legt een stemverklaring af, de PvdA fractie sluit zich hierbij aan.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De fractie van D66 legt een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt in meerderheid in met het voorstel (tegen: PvdA, D66 en WEK). Stemverklaringen van VSP, PvdA, D66, WEK, en VVD. De fractie van GroenLinks sluit zich aan bij de stemverklaring van de PvdA en de BVD fractie bij de stemverklaring van de VVD.

Stukken ter kennisname

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 23 mei 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 24 mei 2013 10.00 uur tot dinsdag 28 mei 2013 13.30 uur.