Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952352
Aanvang-sluiting 21-05-2013 20:15 - 21-05-2013 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 21 mei 2013 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Middagraad van 26 maart 2013, en de Collegecarrousel, Hamerraad en Adviescommissie van 16 april 2013 ongewijzigd vast.


 

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde voor de grondexploitatie Spirea de Hoed behorend bij raadsvoorstel Grondexploitatie Patersweg 1 (Risnr. 1064924)

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 16 mei 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 17 mei 2013 10.00 uur tot dinsdag 21 mei 2013 15.30 uur.