Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952314
Aanvang-sluiting 09-04-2013 20:15 - 09-04-2013 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De PLV. VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 09 april 2013 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De plv. VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

D.F.M. Schalken-den Hartog

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Collegecarrousel, Hamerraad en Adviescommissie van 12 maart 2013 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad uit geen wensen en/of bedenkingen inzake de begrotingswijziging 2013 Drechtwerk. De fractie van D66 legt een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

5

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie BVD legt een stemverklaring af.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 4 april 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 5 april 2013 10.00 uur tot dinsdag 9 april 2013 15.30 uur.