Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952286
Aanvang-sluiting 12-02-2013 20:00 - 12-02-2013 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 12 februari 2013 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 20.00 uur


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. In afwachting van een verzoek van de Drechtraad wordt de benoeming van H.P.A. Wagemakers tot lid van de Drechtraad als agendapunt 4 van de agenda gehaald.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Nieuwjaarsraad van 8 januari 2013, de Collegecarrousel, Hamerraad en Adviescommissie van 22 januari 2013, en de notulen van de informerende bijeenkomst over het zwembad van de Sportboulevard op 28 januari 2013 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

In afwachting van een verzoek van de Drechtraad wordt de benoeming van H.P.A. Wagemakers tot lid van de Drechtraad als agendapunt 4 van de agenda gehaald

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie van GroenLinks legt een stemverklaring af, de VVD fractie sluit zich hierbij aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De PvdA fractie legt een stemverklaring af.

Stukken ter bespreking

10

min
Besluit

De Gemeenteraad heeft de interpellatie afgerond. De aanvullende vragen die door de verschillende fracties zijn gesteld zullen binnen een maand schriftelijk door het college beantwoord worden. In afwachting van die beantwoording is de motie, welke door de interpellanten werd ingediend, ingetrokken. 

min
Motie(s)
Titel: M 1 Motie ter voorbereiding onderzoek art. 155 Gemeentewet
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: verzoekt de griffie i.s.m. de raad alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen zodat de beoogde onderzoekscommissie z.s.m. geïnstalleerd kan worden.
M1 Motie Voorbereiding Onderzoek.pdf
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 7 februari 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 8 februari 2013 10.00 uur tot dinsdag 2013 15.30 uur.