Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 952261
Aanvang-sluiting 22-01-2013 20:15 - 22-01-2013 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De plv. VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 22 januari 2013 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De plv. VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

D.F.M. Schalken - den Hartog

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Begrotingsraad van 13 en 14 november 2012, van de Collegecarrousel, Hamerraad en Adviescommissie van 11 december 2012, van de Middagraad van 18 december 2012, van de thema-avond Veiligheid van 12 december 2012, en van de thema-avond Risicomanagement van 7 januari 2013 gewijzigd vast.  Mevr. S.L. Catsburg-Schenkel, fractie CU/SGP staat per abuis als aanwezig bij de gemeenteraad van 13 en 14 november en van 18 december 2012. Dit moet zijn dhr. H. van der Linden van de fractie CU/SGP.

Stukken ter kennisname

6

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 17 januari 2013 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 18 januari 2013 10.00 uur tot dinsdag 22 januari 2013 15.30 uur.