Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 949857
Aanvang-sluiting 19-02-2013 20:30 - 19-02-2013 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

SPREKERSPLEIN

min
Besluit

Er is ingesproken door de Dikmans, de heer Deligiannis, de heer Luyendijk en mevrouw Van der Graaf. De adviescommissie besluit het definitieve bestemmingsplan af te wachten en dan de behandeling te vervolgen. Deze raadsinformatiebrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Kamervoorzitter: F. Riet
Secretaris: H.M. Hoogstad