Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Wonen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Wonen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Wonen)
Vergadernummer 949833
Aanvang-sluiting 19-02-2013 21:30 - 19-02-2013 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 12 maart 2013.

min
Toezegging(en)
Toezegger: PH Sleeking
Datum gepland: 20-02-2013
Datum gereed: 31-10-2013
Wethouder Sleeking zegt toe de gemeenteraad eind 2013 in een RIB te zullen informeren over de stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten. In deze RIB zal met name worden ingegaan op de voorbereiding die de gemeente treft voor de te verwachten nieuwe instroom van migranten in 2014 en op wijze waarop de gemeente de huisvesting monitort.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: H.M. Hoogstad