Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 934534
Aanvang-sluiting 30-10-2012 22:15 - 30-10-2012 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

BESLOTEN

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 13 november 2012.

min
Toezegging(en)
Toezegger: PH Sleeking
Datum gepland: 21-12-2012
Datum gereed: 12-03-2013
Wethouder Sleeking zegt toe de feiten en antwoorden betreffende de Derde Merwedehaven voor het kerstreces aan de raad aan te bieden.
Stand van zaken:
4 december 2012: Raadsinformatiebrief is in voorbereiding. Op 18 december 2012 is de raadsinformatiebrief 961139 als bespreekpunt geagendeerd. Deze brief is voor kennisgeving aangenomen. 12-03-2013: De agendacommissie geeft aan dat met de rib de toezegging als afgehandeld kan worden beschouwd.
Toezegger: PH Sleeking
Datum gepland: 13-11-2012
Datum gereed: 12-03-2013
Wethouder Sleeking zegt toe de stortlijsten over 2011 en de eerste negen maanden van 2012 aan de raad te sturen.
Stand van zaken:
Met de brief van wethouder Sleeking met toezegging stortlijsten Derde Merwedehaven dossier nr. 948522 is aan de toezegging voldaan.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 13 november 2012.

Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: JH de Roo-Veulings