Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Veiligheid)
Vergadernummer 918902
Aanvang-sluiting 09-10-2012 22:15 - 09-10-2012 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012.

min
Toezegging(en)
Toezegger: A.A.M. Brok
Datum gepland: 10-10-2012
Datum gereed: 06-11-2012
Voor de begrotingsraad van november wordt de raad aanvullende informatie verstrekt over de opbouw van de kosten van de brandweer. Hierbij wordt onder meer inzicht gegeven in verschillen in kosten binnen de regio en in kosten per product. Bovendien wordt aangegeven wat BRZO bedrijven zelf bijdragen aan de brandveiligheid en wat wettelijk mogelijk is
Stand van zaken:
Afgehandeld bij raadsinformatiebrief van 6 november 2012, kenmerk SBC/892101

Kamervoorzitter: M.C. Ruisch
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Secretaris: E Keuskamp