Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 914235
Aanvang-sluiting 07-01-2014 13:00 - 07-01-2014 13:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 7 januari 2014 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang 13.00 uur!

De Voorzitter,
A.A.M. Brok


1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Van Dongen, De Smoker, Koene, Witsen Elias, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Van Verk, Hoogerduijn, Tazelaar, Seme (vanaf punt 3) en Brok (voorzitter).


In het kader van mededelingen wordt gedeeld dat nog scherper een politieke vraag wordt geformuleerd door de adviescommissie, bij stukken die als bespreekpunt doorgaan naar de raad. Deze politieke vraag is de richtlijn voor bespreking in de raad welke op de agenda wordt vermeld. De griffier zal dit doorgeven aan de commissievoorzitters en dit komt ook aan de orde bij de evaluatie tussen commissievoorzitters en fractievoorzitters.


De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit de agenda voor 21 januari a.s. als volgt vast te stellen:


20.30 - 21.15 uur


Sociale Leefomgeving: SSKW


Fysieke Leefomgeving: Sprekersplein Steegoversloot


Bestuur en Middelen: Deltaprogramma


21.30 - 23.00 uur


Sociale Leefomgeving: Decentralisatie Serviceorganisatie Jeugd


Fysieke Leefomgeving: Funderingsproblematiek


Richting Kiezen: Voortgang Grote projecten, GREX Amstelwijck en overeenkomst overname en samenwerkingsovereenkomst Noordoevers

5

min
Besluit

De agendacommissie besluit het verzoek van wethouder Sleeking te honereren en richt hiervoor één blok in op 21 januari a.s.

 

6

min
Besluit

Mevrouw Koene vraagt waarom de brief over de Voorstraat-Noord niet op de lijst met nieuwe behandelsuggesties staat? In haar beleving had zij de brief wel doorgestuurd op 17 december jl. De griffier zoekt dit uit.


De heer Hoogerduijn vindt het jammer dat de Nieuwjaarsraad niet om 15.00 uur aanvangt zoals eerder afgesproken. De griffier erkent deze vergissing. Volgend jaar zal dit niet meer gebeuren. Op verzoek van de voorzitter zal dan om 16.00 uur worden begonnen zodat Nieuwjaarsraad en het Nieuwjaarsdiner op elkaar aansluiten.


Met deze afspraak sluit de voorzitter deze eerste agendacommissie van het nieuwe jaar.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall