Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Onderwijs)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Onderwijs)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Onderwijs)
Vergadernummer 867751
Aanvang-sluiting 26-06-2012 20:30 - 26-06-2012 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2012.


Verder geeft de wethouder aan jaarlijks het aantal behaalde diploma's te zullen monitoren, en over drie jaar het beleid te evalueren. 

min
Toezegging(en)
Toezegger: REC Reynvaan
Datum gepland: 27-06-2015
Datum gereed:
Drie jaar na het instellen van het nieuwe beleid zal er een evaluatie plaatshebben waarover de raad geinformeerd zal worden.
Stand van zaken:
01-08-2012: Dit wordt opgepakt door Sportbedrijf

Kamervoorzitter: B Staat
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: S.V. Vooren