Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Onderwijs)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Onderwijs)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Onderwijs)
Vergadernummer 863203
Aanvang-sluiting 26-06-2012 22:15 - 26-06-2012 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 3 juli 2012.

min
Toezegging(en)
Toezegger: E van de Burgt
Datum gepland: 28-06-2012
Datum gereed: 28-06-2012
De wethouder geeft voor donderdagmiddag 28 juni 2012 een helder overzicht van het te doorlopen traject en de daaraan verbonden uitgaven.
Stand van zaken:
01-08-2012: Aan de toezegging is tegemoet gekomen: Met de RIB SO/814771 Businesscase University College Dordrecht en de bijbehorende verduidelijking van de planning, is op 28 juni jl. aan deze toezegging voldaan.

Kamervoorzitter: J van den Bergh
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: S.V. Vooren