Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)
Vergadernummer 863162
Aanvang-sluiting 26-06-2012 21:30 - 26-06-2012 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 3 juli 2012.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2012.

Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: S.V. Vooren