Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)
Vergadernummer 862919
Aanvang-sluiting 20-06-2012 21:30 - 20-06-2012 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie


BESLOTEN VERGADERING

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 3 juli 2012 en te betrekken bij de behandeling van de Kadernota 2013.

Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: H.M. Hoogstad