Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)
Vergadernummer 828427
Aanvang-sluiting 24-04-2012 20:45 - 24-04-2012 21:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

BESLOTEN VERGADERING

min
Besluit

De meerderheid van de adviescommissie geeft aan de businesscase betreffende een nieuw te bouwen stadion voor FC Dordrecht in de openbaarheid te bespreken. Aan wethouder Sleeking wordt gevraagd door wie vertrouwelijkheid op dit stuk is opgelegd. De wethouder wordt gevraagd bij FC Dordrecht te informeren of de businesscase in de openbaarheid behandeld kan worden.


De wethouder geeft aan dit te zullen doen en de raad hiervan op de hoogte te stellen. Daarna kan een nieuwe adviescommissiekamer worden geagendeerd al dan niet in beslotenheid.


 

Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: E van de Burgt / PH Sleeking
Secretaris: JH de Roo-Veulings