Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)
Vergadernummer 828413
Aanvang-sluiting 24-04-2012 20:00 - 24-04-2012 20:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 15 mei 2012.

Kamervoorzitter: PJT Tiebosch
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten