Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)
Vergadernummer 814271
Aanvang-sluiting 24-04-2012 21:45 - 24-04-2012 22:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 15 mei 2012.

Kamervoorzitter: P. Verhoeve
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren