Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)
Vergadernummer 787859
Aanvang-sluiting 05-03-2012 21:00 - 05-03-2012 22:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Aan de orde is de inhoudelijke bespreking van de raadsinformatiebrief, nadat in de raadsvergadering van 21 februari jl. het agendapunt van de agenda is afgevoerd.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert de raadsinformatiebrief, op verzoek van de fracties BVD en WEK, als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 27 maart 2012. De discussie zal daarbij gaan of er een herzien onderzoek moet komen voor de locatie binnenstad.

Kamervoorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten