Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)
Vergadernummer 764852
Aanvang-sluiting 14-02-2012 22:15 - 14-02-2012 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Raadsvoorstel Noordoevers/ROM-D

min
Besluit

De adviescommissie adviseert dossier 782136 als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 21 februari 2012.  De aan dit dossier gerelateerde onderwerpen, die nog niet formeel zijn afgewikkeld, worden zonder aparte agendering geacht hierbij te zijn betrokken.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert dossier 782136 als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 21 februari 2012.  De aan dit dossier gerelateerde onderwerpen, die nog niet formeel zijn afgewikkeld, worden zonder aparte agendering geacht hierbij te zijn betrokken.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 21 februari 2012. Hiertoe zal alleen het onderhavige voorstel aan de raad worden verstrekt. De wethouder kijkt nog naar de optie om het project onder te brengen bij het Ingenieursbureau Drechtsteden.

min
Toezegging(en)
Toezegger: PH Sleeking
Datum gepland: 15-03-2012
Datum gereed: 01-08-2012
De wethouder kijkt nog naar de optie om het project onder te brengen bij het Ingenieursbureau Drechtsteden.
Stand van zaken:
21-05-2012: Wethouder Sleeking verzoekt om de toezegging als afgedaan te beschouwen. Inmiddels heeft besluitvorming over Noordoevers plaatsgevonden. Wethouder Sleeking vond verdere invulling van toezegging niet noodzakelijk en is daarom ook niet opgepakt. IBD is immers niet bedoeld voor uitvoering van gebiedsontwikkelingen maar is een o.a. civieltechnisch- en bouwkundig bureau (advies en uitvoering). 01-08-2012: Verzoek van wethouder Sleeking dit af te voeren van de lijst 'niet gereed'.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert dossier 782136 als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 21 februari 2012.  De aan dit dossier gerelateerde onderwerpen, die nog niet formeel zijn afgewikkeld, worden zonder aparte agendering geacht hierbij te zijn betrokken.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: E van de Burgt / PH Sleeking
Secretaris: JJ 't Lam