Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)
Vergadernummer 755284
Aanvang-sluiting 17-01-2012 21:30 - 17-01-2012 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

Na een interactieve presentatie en aansluitend gelegenheid voor de heren Oosterhof en Van de Velden om in te spreken heeft zich een boeiende discussie voltrokken. Uiteindelijk was er onvoldoende tijd om alle vragen te beantwoorden. De wethouder heeft toegezegd dit schriftelijk te zullen doen. Ten aanzien van de verdere behandeling adviseert de Adviescommissie het stuk op verzoek van de fracties van PvdA, GroenLinks en D66 als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 31 januari 2012.

Kamervoorzitter: P. Verhoeve
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten