Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 752305
Aanvang-sluiting 24-01-2012 20:30 - 24-01-2012 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie
Document Document type
Icoon voor documenttype Notulen svz gemeentelijke leegstaande panden Notulen