Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 752305
Aanvang-sluiting 24-01-2012 20:30 - 24-01-2012 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert na toevoeging aan het raadsvoorstel, dat de raad 2x per jaar wordt geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de gemeentelijke leegstaande panden, het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2012.

Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: JH de Roo-Veulings