Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 749455
Aanvang-sluiting 11-12-2012 20:15 - 11-12-2012 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 11 december 2012 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT 

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt met toevoeging van het voorstel 'bekrachtingen geheimhouding inzake knoppennotitie Richting Kiezen: Leerpark en Gezondheidspark' als agendapunt 5 vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de collegecarrousel, hamerraad en adviescommissie van 20 november 2012 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. bijlage 1 van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. van de raadsinformatiebrief inclusief bijlagen inzake knoppennotitie Richting Kiezen: Leerpark en Gezondheidspark.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel, met een stemverklaring van de fracties D66 en VVD.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 6 december 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 7 december 2012 10.00 uur tot dinsdag 11 december 2012 15.30 uur.