Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 749233
Aanvang-sluiting 11-09-2012 20:30 - 11-09-2012 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 11 september 2012 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 11 - Liane Roemers-de Jong van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

Met ingang van 18 september 2012 zal de Agendacommissie tijdens de Dordtse Kamers gehouden worden van 19.00 tot 19.45 uur. Met uitzondering van de agendacommissie van 16 oktober a.s., dit i.v.m. de afspraak met de Dordtse Drechtraadleden.

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, Witsen Elias, De Smoker, Van Dongen, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Lagendijk, Heijkoop, Hoogerduijn, Tazelaar en Brok (voorzitter). De agendacommissie stemt in met het voorstel van het presidium voortaan van 19.00 - 19.45 uur te vergaderen om een blok Dordtse kamers vrij te maken. Hiermee wordt volgende vergadering gestart, met uitzondering van 16 oktober 2012. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

- Wet Hof

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de lijst wordt afgesproken dat de door het college toegezegde informatie over de Wet HOF (n.a.v. een interpellatieverzoek van de fractie WEK) wordt geagendeerd voor de agendacommissie zodra dit bij de griffie binnen komt.

4

5

- Verzoek tot agendering Adviescommissie over plannen Stadswerven.
- Behandeling Burap in de Adviescommissie.
- Toelichting van het CDA voor bespreking rapport 'Kinderen in Tel'.

min
Besluit

De agendacommissie besluit twee blokken te reserveren voor de Lokale Omroep, één blok voor Stadswerven en Q-team, één blok voor Casco op orde en Dichterskwartier, één blok voor de politie, één blok voor Kinderen in tel en één blok voor de art 40 vragen over alcohol en jongeren. De overige twee blokken blijven leeg.

6

min
Besluit

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 18 september a.s.

7

min
Besluit

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 18 september a.s.

8

min
Besluit

De agendacommissie besluit, op voorstel van mevrouw Ruisch, dat de vragen hiermee voldoende zijn beantwoord.

9

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit werkbezoek plaats te laten vinden op woensdag 13 februari 2013 van 17.30 - 19.30 uur inclusief een hapje eten. Het minimum aantal deelnemers wordt gesteld op 10 en minimaal één lid van elke fractie.

10

min
Besluit

Dit punt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 18 september a.s. Deelnemers zijn in elk geval de heren Van Antwerpen, Schalken en Hoogerduijn en de dames van Dongen, Ruisch en Witsen Elias. Minimale aantal deelnemers is 10 en één lid van elke fractie.

11

Verzoek van Dhr. W.D. Hermsen om beleid te maken tegen de overlast van de "Vliegende ratten"van onze Historische Binnenstad van Dordrecht.

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

 

12

min
Besluit

De heer Hoogerduijn vraagt de griffier na te gaan wat er met de brief van FNV Lokaal Drechtsteden gebeurt? Deze is op 15 mei jl. doorverwezen aan de agendacommissie van de Drechtraad maar daar niet geagendeerd. Komt er nog een reactie van het college op de brief? De griffier vraagt dit na.


De heer Hoogerduijn vraagt de griffier daarnaast de door wethouder Van de Burgt toegezegde beantwoording op zijn vragen over vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor te agenderen voor de agendacommissie zodra dit binnenkomt.


Tot slot meldt de heer Hoogerduijn dat hij een uitnodiging van de Sportraad op maandagavond ongelukkig vindt i.v.m. de fractievergaderingen. Mevrouw Koene geeft aan dat zij dit ook al eens aan de Sportraad heeft terug gegegeven, zij vinden dit juist een voordeel omdat alle raadsleden dan op één plek zijn. De griffier heeft de problemen i.v.m. fractievergaderingen op maandag ook al aan de Sportraad gemeld.


Mevrouw Witsen Elias vraagt de griffier na te gaan wanneer er voorstellen over Hollands Diep naar de raad komen. De griffier zoekt dit uit.


Met deze toezegging sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall