Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 749188
Aanvang-sluiting 11-09-2012 20:15 - 11-09-2012 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 11 september 2012 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT 

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van het Sprekersplein Nieuwe Dordtse Biesbosch van 14 juni 2012, de Collegecarrousel en Hamerraad van 26 juni 2012, en van de Kadernotaraad van 3 en 4 juli 2012 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

6

min
Besluit

De raad neemt het voorstel voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 6 september 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 7 september 2012 10.00 uur tot dinsdag 11 september 2012 15.30 uur.