Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 749168
Aanvang-sluiting 28-08-2012 20:15 - 28-08-2012 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie
Document Document type
Icoon voor documenttype Lijst Ingekomen Stukken 28 augustus 2012 Algemeen
Icoon voor documenttype Lijst ter inzage liggende documenten 28 augustus 2012 Algemeen
Icoon voor documenttype Agenda van Gemeenteraad 28 augustus 2012 Algemeen