Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 748215
Aanvang-sluiting 26-06-2012 20:15 - 26-06-2012 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 26 juni 2012 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT 

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder .. en .. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de besloten kamer over het Filmhuis 10 april 2012, de notulen van de collegecarrousel, hamerraad en adviescommissie van 29 mei 2012, alsmede de notulen van de besloten kamers FC Dordrecht en Grondbedrijf van die datum.

Hamerstukken

4

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel met een stemverklaring van de fractie D66.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

11

12

Stukken ter kennisname

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 21 juni 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 22 juni 2012 10.00 uur tot dinsdag 26 juni 2012 15.30 uur.