Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 748092
Aanvang-sluiting 10-04-2012 20:15 - 10-04-2012 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 10 april 2012 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder f, n en q is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

De notulen van de collegecarrousel en de hamerraad worden ongewijzigd vastgesteld. De notulen van de adviescomissie worden nagekeken op de opmerking van mevrouw van Dongen en komen 17 april 2012 terug op de agenda.

Hamerstukken

4

5

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt, met stemmen van de fracties BVD, CU/SGP en VSP tegen, in met het voorstel. Er is een stemverklaring van de fractie BVD, CU/SGP en VSP.

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 5 april 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 6 april 2012 10.00 uur tot dinsdag 10 april 2012 15.30 uur.