Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 748011
Aanvang-sluiting 13-03-2012 20:15 - 13-03-2012 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 13 maart 2012 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De notulen van de collegecarrousel, hamerraad en adiescommissie van 14 februari 2012, alsmede de notulen van de thema-avond Toekomst Drechtsteden van 8 februari 2012, en de notulen van de adviescommissie ROM-D van 9 februari 2012 worden vastgesteld.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

Stukken ter kennisname

6

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 8 maart 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 9 maart 2012 10.00 uur tot dinsdag 13 maart 2011 15.30 uur.