Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 747872
Aanvang-sluiting 10-01-2012 14:00 - 10-01-2012 17:30

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 10 januari 2012 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De burgemeester spreekt de Nieuwjaarsrede uit.

3

min
Besluit

De nestor spreekt de Nieuwjaarsrede uit.

5

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de collegecarrousel, hamerraad en adviescommissie van 13 december 2011 vast, alsmede de besloten kamer Grondexploitatie van die datum.

Hamerstukken

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

8

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 5 jaunuari 2012 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 6 januari 2012, 10.00 uur tot dinsdag 10 januari 2012, 13.30 uur.