Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 708297
Aanvang-sluiting 25-10-2011 17:00 - 25-10-2011 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 25 oktober 2011 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang na afloop van de gemeenteraad.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Koene, De Smoker, Van Wenum, Ruisch en Van Hall (griffier) en de heren Tazelaar, Schalken, Van Verk, Hoogerduijn en Brok (voorzitter). I.v.m. de schorsing van de raad en de daardoor beperkte tijd worden de punten 6, 7 en 8 doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering op 15 november a.s.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt vastgesteld met de opmerking van mevrouw Ruisch dat bij punt 9 de naam Hoogerwerf moet zijn en niet Hoogewooning.

4

min
Besluit

De agendacommissie besluit de werkwijze van de behandeling van de begroting vast te stellen conform voorgaande jaren. Dit betekent dat het voorstel in de lijn van variant 1 wordt gevolgd. Bijdragen voor publicatie worden maandag 7 november bij de griffie aangeleverd. Beide vergaderdagen wordt om 14.00 uur aangevangen en de woensdag wordt 's avonds afgesloten met een hapje en een drankje. Er worden geen andere bespreekpunten in die vergadering verwacht.

5

min
Besluit

In de lege blokken voegt de agendacommissie de onderwerpen Schil 2020 (zonder Sprekersplein, alleen de inhoudelijke behandeling aangezien zich geen insprekers hebben gemeld) en Cultuurnota toe, welke op 25 oktober zijn vervallen ivm uitloop van de raadsvergadering. Het Sprekersplein m.b.t. het DAC zal verplaatst worden naar het eerste blok. De heer Schalken zal bij de griffie gegevens van een contactpersoon van 'Stop DAC nu' aanleveren en de griffie zal deze contactpersoon expliciet uitnodigen voor het Sprekersplein. Overige insprekers dienen zich spontaan te melden op basis van de publicatie van de agenda. Voorzitters blijven gelijk aan de eerdere indeling. Met deze aanpassing wordt de agenda voor 15 november a.s. vastgesteld.

6

min
Besluit

Dit punt is doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering van de agendacommissie op 15 november a.s.

7

min
Besluit

Dit punt is doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering van de agendacommissie op 15 november a.s.

8

min
Besluit

Dit punt is doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering van de agendacommissie op 15 november a.s.

9

min
Besluit

Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

 

10

min
Besluit

Mevrouw De Smoker spreekt haar teleurstelling uit voor het zeer beperkte aantal aanmeldingen voor het Johanna Nabererf (4 aanmeldingen van 3 fracties) waardoor het bezoek is geannuleerd. Jammer dat er bij de raad zo weinig belangstelling is dit soort initiatieven van inwoners te bezoeken.


Met die constatering sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall