Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 708293
Aanvang-sluiting 13-12-2011 20:15 - 13-12-2011 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 13 december 2011 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de collegecarrousel en de hamerraad van 22 november 2011, de raad van 29 november 2011 en de raad van 8 en 9 november 2011 vast. Het vaststellen van de notulen van de Adviescommissie van 22 november 2011, inclusief het besloten verslag van de presentatie over parkeerexploitatie wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Er is een stemverklaring van de PvdA.

5

6

7

8

9

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 8 december 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 9 december 2011 10.00 uur tot dinsdag 13 december 2011 13.30 uur.