Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 708289
Aanvang-sluiting 22-11-2011 20:15 - 22-11-2011 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 22 november 2011 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2011 en 25 oktober 2011, incl. de notulen van het besloten gedeelte van die vergadering, vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De voorzitter meldt dat het college aangeeft de maximum hoogte van 50 meter te wijzigen in 40 meter. De raad stemt unaniem in met het aangepaste voorstel.
Er is een stemverklaring van de PvdA.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Er is een stemverklaring van D66.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.
Er is een stemverklaring van D66.

8

9

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Er is een stemverklaring van BVD.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 17 november 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 18 november 2011 10.00 uur tot dinsdag 22 november 2011 15.30 uur.