Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 683876
Aanvang-sluiting 20-09-2011 20:15 - 20-09-2011 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 20 september 2011 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 30 augustus 2011 vast.

Stukken ter kennisname

4

5

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

6

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. Er is een stemverklaring van de fractie GroenLinks.

7

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 15 september 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 16 september 2011 10.00 uur tot dinsdag 20 september 2011 15.30 uur.