Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)
Vergadernummer 673520
Aanvang-sluiting 13-09-2011 21:30 - 13-09-2011 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

Na een korte presentatie is er gelegenheid om met de wethouder van gedachten te wisselen over de realisatie van de ambitie en met name over het instrument van tariefdifferentiatie daarbij, zodat bij de nadere uitwerking ook rekening kan worden gehouden met  de mogelijke vragen/aandachtspunten vanuit de raad. 

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat de presentatie voldoende inzicht geeft en nu verder geen gevolg krijgt. De wethouder zegt toe binnen 6 weken met een startnotitie te komen met daarin de uitwerking zoals besproken in de Adviescommissie.

min
Toezegging(en)
Toezegger: HPA Wagemakers
Datum gepland: 14-09-2011
Datum gereed: 08-11-2011
De wethouder zegt toe binnen 6 weken met een startnotitie te komen met daarin de uitwerking zoals besproken in de Adviescommissie.
Raadsinformatiebrief inzake Afvalambitie 2015.pdf

Kamervoorzitter: G. Akansu
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten