Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 652506
Aanvang-sluiting 28-06-2011 17:00 - 28-06-2011 18:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 28 juni 2011 zal plaatsvinden in de B&W kamer van het Stadhuis, aanvang na afloop van de gemeenteraad.


De Voorzitter,
A.A.M. Brok

1

min
Besluit

De agendacommissie besluit om de alle agendapunten van de agenda te behandelen in de agendacommissie van 23 augustus 2011, behalve agendapunt 4, Vaststellen conceptagenda adviescommissie van 23 augustus 2011.

2

min
Besluit

Wordt opnieuw geagendeerd voor de agendacommissie van 23 augustus 2011.

 

3

min
Besluit
Wordt opnieuw geagendeerd voor de agendacommissie van 23 augustus 2011.

4

min
Besluit

De conceptagenda van de adviescommissie van 23 augustus 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5

6

min
Besluit

Wordt opnieuw geagendeerd voor de agendacommissie van 23 augustus 2011.

7

min
Besluit

Wordt opnieuw geagendeerd voor de agendacommissie van 23 augustus 2011.

 

8

min
Besluit

Wordt opnieuw geagendeerd voor de agendacommissie van 23 augustus 2011.

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx