Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Veiligheid)
Vergadernummer 645767
Aanvang-sluiting 15-06-2011 20:00 - 15-06-2011 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Themavergadering Veiligheid en Overlast woensdag 15 juni 2011.

De voorzitter van de adviescommissie Bestuur en Middelen (Veiligheid) nodigt u uit voor de vergadering thema-avond Veiligheid en Overlast in vergaderzaal 1 - Johan de Witt in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht, aanvang 20.00 uur.

Bij deze vergadering worden de onderstaande dossiers betrokken. Het raadsvoorstel Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014 (IVP3) is het uitgangspunt voor deze thema-avond. Tevens is er gelegenheid tot inspreken op het Sprekersplein, aanvang ongeveer 21.15 uur.

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van PvdA, GroenLinks, CU/SGP en D66 als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2011.

Voor bovengenoemde raadsvoorstellen advisering tot besluitvorming voor de gemeenteraad d.d. 28 juni 2011.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van PvdA, GroenLinks, CU/SGP en D66 als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.

min
Besluit

Dit stuk is betrokken bij de thema-avond Veiligheid en Overlast. In de raad van 22 maart 2011 is het krediet voor voor uitbreiding cameratoezicht stationsgebied en Colijnstraat beschikbaar gesteld.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.

Voor bovengenoemde raadsinformatiebrieven advisering tot besluitvorming voor de gemeenteraad d.d. 28 juni 2011.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok / REC Reynvaan
Secretaris: JH de Roo-Veulings / M.J.W.T. Hendrickx