Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 639564
Aanvang-sluiting 14-06-2011 22:15 - 14-06-2011 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie


BESLOTEN

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.
Na de zomer zal opnieuw een kamer worden belegd om de actuele stand van zaken te bespreken.

Kamervoorzitter: J Heijmans
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: JJ 't Lam