Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)
Vergadernummer 635061
Aanvang-sluiting 14-06-2011 21:30 - 14-06-2011 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

Raadsleden bespreken de voorgestelde kaders van komend beleid rondom Participatie Dordtse Migranten

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2011. VVD en PvdA hebben aangegeven te komen met een stemverklaring.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren