Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)
Vergadernummer 627100
Aanvang-sluiting 14-06-2011 20:30 - 14-06-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

 

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk met een aanpassing van de concept brief zienswijze als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2011 .

min
Toezegging(en)
Toezegger: E van de Burgt
Datum gepland: 01-12-2011
Datum gereed: 18-09-2012
Wethouder Van de Burgt zegt toe dat er een regionale werkgroep komt die zich bezig gaat houden met de gevolgen van de wet werken naar vermogen en de AWBZ maatregelen.
Stand van zaken:
29-09-2011: Er is een bestuursopdracht voor de WWNV. En stuurgroep met directeur SDD, directeur Drechtwerk en directeur Arbeidsmarkt zijn verantwoordelijk voor de uitwerking. De bestuursopdracht in besproken op Drechtstedenniveau. Uitwerking moet voor 1 december 2011 gereed zijn. 24-05-2012:Wethouder van de Burgt stuurt memo naar agendacommissie met tekst: Voor zowel de WWnV als de decentralisatie AWBZ begeleiding is een bestuuropdracht en een plan van aanpak vastgesteld. Een stuurgroep met de directeur SDD, directeur Drechtwerk en directeur Arbeidsmarkt, is verantwoordelijk voor de uitwerking van de bestuursopdracht WWnV. Voor de decentralisatie AWBZ begeleiding is in opdracht van de directeur MO Dordrecht een projectteam aan de slag met visie- en beleidsontwikkeling. De beleidsontwikkeling vindt plaats in afstemming met de beleidsontwikkeling voor de decentralisatie Jeugdzorg, en de WWnV. De verantwoordelijke bestuurders en projectleiders van de drie decentralisaties hebben een periodiek afstemmingsoverleg. Daarnaast zijn er drie regionale werkgroepen van raadsleden gevormd die zich bezig houden met de drie decentralisaties. Toezegging hiermee uitgevoerd? Advies: afvoeren. 01-08-2012: (info 20-04-2012): Er is een bestuursopdracht en plan van aanpak voor de decentralisatie AWBZ begeleiding. Een projectteam is aan de slag met visie- en beleidsontwikkeling. Beleidsontwikkeling vindt plaats in afstemming met Jeugdzorg en de Wwnv. De verantwoordelijke bestuurders en projectleiders van de 3 decentralisaties hebben een periodiek afstemmingsoverleg. Daarnaast zijn er drie regionale werkgroepen van raadsleden gevormd die zich bezig houden met de 3 decentralisaties. In overleg met de griffie is de toezegging hiermee afgedaan. (info 05-07-2012): Wwnv en AWBZ begeleiding zijn controversieel verklaard door de Tweede Kamer ivm de val van het Kabinet Rutte. Voor de AWBZ begeleiding geldt dat onverminderd wordt doorgewerkt (met een aangepast tijdspad) aan visie en beleid conform bestuursopdracht, omdat de verwachting is dat de decentralisatie AWBZ op 1 januari 2014 plaatsvinden.

 

 

Kamervoorzitter: M.C. Ruisch
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: JH de Roo-Veulings