Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)
Vergadernummer 616472
Aanvang-sluiting 14-06-2011 21:30 - 14-06-2011 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie


De raads- en commissieleden Jan Lagendijk en Marc Bevers zullen deze bijeenkomst aanvangen met een presentatie en toelichting betreffende de opgaven die de komende tijd op de gemeenten afkomen. Als mogelijke (deel)oplossing geven zij vervolgens een beschrijving van het bouwen van een gemeentelijk leerwerkbedrijf.

Hierop volgend gaan vervolgens de verschillende commissieleden in gesprek hoe dit eventueel op te pakken. De uitkomst van de discussie kan vervolgens meegenomen worden naar de regiofracties.

Voorstel:

De raads- en commissieleden Jan Lagendijk en Marc Bevers hebben aangegeven een bijeenkomst te willen organiseren rondom de opgaven waar de gemeente voor staat en hoe het bouwen van een gemeentelijk hier voor een deel een oplossing voor kan zijn.

De avond zal bestaan uit een presentatie en een onderlinge discussie.

 

 

 

 

Kamervoorzitter: A. van Wensen
Portefeuillehouder: (E. van de Burgt)
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx