Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)
Vergadernummer 612076
Aanvang-sluiting 19-02-2013 21:30 - 19-02-2013 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 12 maart 2013 en de inhoud te betrekken bij de behandeling van de resultaten van het draagvlakonderzoek onder ondernemers.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk te betrekken bij de behandeling van de resultaten van het draagvlakonderzoek onder ondernemers.

BENOEMEN ONDERZOEKSVRAAG

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk te betrekken bij de behandeling van de resultaten van het draagvlakonderzoek onder ondernemers.

Kamervoorzitter: I. Eski
Portefeuillehouder:  J Mos
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx