Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 605602
Aanvang-sluiting 24-05-2011 20:15 - 24-05-2011 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 24 mei 2011 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
Mevrouw Van Dongen mist op de lijst een door de heer Katif gestuurde e-mail. De e-mail is aan de griffie gericht en niet aan de raad en staat op de agenda van de Agendacommissie van 24 mei 2011.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 17 mei 2011 vast.

Hamerstukken

4

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

Er is een stemverklaring van de fractie van GroenLinks en de VSP.
De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 19 mei 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 20 mei 2011 10.00 uur tot dinsdag 24 mei 2011 15.30 uur.