Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Jeugd)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Jeugd)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Jeugd)
Vergadernummer 601844
Aanvang-sluiting 17-05-2011 20:30 - 17-05-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

 

 

min
Besluit

Uitkomsten van de expertmeeting zullen worden meegenomen in de bespreking van de komende nota gezondheidsbeleid.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 mei 2011

 

Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: (H.P.A. Wagemakers)
Secretaris: S.V. Vooren